Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Tijdelijke plaatselijke regel

 

‘Plaatsen’

Als de bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, ligt mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waar geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.

 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: De hoogte van de scorekaart van de club  (15 cm) vanaf het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

  • Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt en,

  • Dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedure te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

 

Opmerking: De bal mag schoongemaakt worden.

 

Straf voor het spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding met een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Deze tijdelijke plaatselijke regel is tot nader bericht van toepassing vanaf 1-11-2019.

 

HaReCo 1 november 2019

Buiten de baan (out of bounds):

 • De grens van buiten de baan wordt zoveel mogelijk aangegeven met wit gemarkeerde palen en hekken.

 • Buiten de baan is al het water tenzij anders gemarkeerd (geel of rood).

Grond in bewerking (GUR, Ground Under Repair):

 • Wordt aangegeven met blauwe markeringen of rood-wit-gestreepte linten en moet ontweken worden volgens regel 16.1.

Obstakels:

 • Alle wegen, paden, de beschoeiing langs het water, het beachvolleybalveld, de voetbaldoelen, tribunes en de hekken worden beschouwd als vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens regel 16.1.

 • Hole 8/17: het kunstgras (hele gebied binnen de hekken) is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1.f door gebruik te maken van de dropzone aan de rechterkant. De dropzone is de enige ontwijkmogelijkheid. De bal moet binnen de dropzone worden gedropt en moet daar ook tot stilstand komen. De bal mag worden schoongemaakt en mag niet opgeteed worden. 

 • Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7.a. (2 strafslagen of hole verloren).

 • Het kunstgras mag niet worden betreden met een buggy.

 • Hole 9/18: als vanaf de afslagplaats (dus niet vanaf het veld) de lichtmast die recht op de lijn naar de green staat wordt geraakt dan telt deze slag niet en MOET er, zonder straf, opnieuw een bal gespeeld worden van de afslagplaats.

Kijk op het mededelingenbord voor uitleg/uitgebreidere informatie en voor eventuele TIJDELIJKE regels.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.

Gedragsregels:

 • Wanneer holes elkaar kruisen heeft het hogere nummer voorrang op het lagere.

 • Gebruik het aangelegde pad van hole 4/13 naar hole 5/14.

 • Voorbij de witte lijnen bij de greens geen karren en/of buggy’s plaatsen.

 • Facebook Social Icon

Volg ons ook op facebook