top of page

Winter local rules

 

Het is weer 1 november geweest. Vanaf deze datum mogen verenigingen en banen de regels aanpassen omdat de condities van de baan relatief slechter aan het worden is. Zo ook bij onze vereniging en bij onze baan.

Deze rules zijn van toepassing tot 1 april tenzij wij deze regel tot 1 mei verlengen.

 

Wat verandert er?

 

Local Rule E-3: Plaatsen

“Als de bal van een speler door de baan in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager (dus niet in de rough) ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

• Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.

• Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

➢ dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
➢ dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.”


Wat betekent dit!

U moet(!!!) eerst de bal markeren (twee strafslagen als dat niet is gedaan). Daarna mag u de bal schoonmaken of vervangen door een andere bal. Daarna plaatst u de bal binnen de 15 cm van het referentiepunt (uw marker). Als u dit niet juist doet (dichterbij hole of verder dan 15 cm) en u ontdekt dit voordat u geslagen heeft, mag u dit zonder straf herstellen zolang de marker nog op de grond ligt. Na het loslaten van de bal is de bal geplaatst en is de bal in het spel, maar pas als u de marker heeft weggehaald is de procedure voltooid.

Merkt u het te laat en heeft u nog niet geslagen, kunt u herstellen, maar dat kost u 2 strafslagen.

Tot nu toe kunt u op verschillende manieren deze regel overtreden. Stapelen van fouten binnen één regel kan niet, dus wat u ook fout doet het is maximaal 2 strafslagen.  De regel is nu niet meer van toepassing. Bal is in het spel.

Slaat u van een plaats buiten het gebied waar u de bal had moeten plaatsen, speelt u van de verkeerde plaats. Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats: algemene straf volgens Regel 14.7a. (2 strafslagen of verlies van de hole).

Als de afstand waar u de bal heeft geplaatst maar gering verder is dan mocht is of u heeft geen voordeel van het verder plaatsen van de bal, hoeft u uw fout niet te herstellen en opnieuw maar dan van de juiste plaats te slaan. U mag gewoon verder met de bal die u geslagen heeft.

Maar …. als u de bal net iets verder neerlegt zodat u b.v. een overhangende tak daarmee (makkelijker) kan ontwijken, heeft u weldegelijk voordeel gerealiseerd door de regel te overtreden. In dat geval bent u verplicht de bal opnieuw te slaan, van de juiste plek. De slag die u heeft gedaan telt niet. U had al straf gehad voor het spelen van de verkeerde plek, u krijgt er geen extra straf voor, maar u moet wel van de juiste (en dus moeilijkere) plek slaan. Die plek moet u zo goed mogelijk als dat kan terug vinden.

Gaat u toch door dan moet u 2 strafslagen bij uw totaal op deze hole tellen. En als u dat niet doet kan dat betekenen dat u gediskwalificeerd wordt omdat u na ondertekenen en inleveren een onjuist aantal slagen op uw kaart heeft staan.

 

Veel voorkomende situatie je plaatst de bal, je laat hem los en de bal verrolt van de plek. Dat is dan jammer. Als u de bal opnieuw aanraakt en/of verplaatst, heeft u de plaatsingsregel ook overtreden. U mocht de bal maar een keer plaatsen. Dus ook in deze situatie de generale straf (2 strafslagen of verlies van de hole).

 

Waar mag u plaatsen?

Op de fairway. Waar is bij GC Ookmeer de fairway? Dat is lastig te zeggen, want dit is niet altijd duidelijk. Wat wel gezegd kan worden is waar de fairway NIET is en dus waar u niet mag plaatsen.

  1. Op plekken met echt hoog gras.

  2. Tussen de bomen en/of struiken of zeer vlakbij waarbij punt a ook van toepassing is (bij de randen).

  3. Naast en achter de greens.

  4. Bij hole 5 op het gebied tussen het afscheidingshek van het eerste veld en de asfaltweg

  5. Achter de ballenvangers

Uitzondering bij holes 2 en 3: het hoge gelegen gras achter de tribune of achter het doel.

Vanaf de boom naast hole 2 naar de Molen en naar het Clubhuis van DEVO is Rough. Dus daar niet meer plaatsen.

Bij Hole 2 in lijn van de ballenvanger naar de oudste Green van 2 (voor het water) en verder is Rough. Dus plaatsen is niet toegestaan.

 

Waar wel. Over het algemeen: tussen de lijnen van het voetbalveld en de uitloopgedeelten (dat is ongeveer 2 meter na de getrokken lijn van het voetbalveld) , maar ook bij hole 2 vanaf het water/c.q. de (wat minder) oude Green (dus over het water) tot aan de nieuwe green. Dus ook op het schuine gedeelte.

 

Helaas zijn de gebieden niet zo scherp gemarkeerd zoals dat op een reguliere baan wel het geval is. Van elke speler en Marker mag worden verwacht dat zij de regels zoals hierboven uitgelegd naar eer en geweten zo goed mogelijk volgen.

 

E-2 Bal schoonmaken

“Als de bal van een speler door de baan in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager, etc. ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”

 

HARECO

Noodgevallen:

Bij een noodsituatie bel 112. De brandweerkazerne is vlakbij.

In het clubhuis is een AED aanwezig.

bottom of page