top of page

Local Rules april 2022

Buiten de baan (out of bounds):

  • De grens van buiten de baan wordt zoveel mogelijk aangegeven met wit gemarkeerde palen en hekken.

  • Buiten de baan is al het water tenzij anders gemarkeerd (geel of rood).

Grond in bewerking (GUR, Ground Under Repair):

  • Wordt aangegeven met blauwe markeringen of rood-wit-gestreepte linten en moet ontweken worden volgens regel 16.1.

Obstakels:

  • Alle wegen, paden, beschoeiing langs het water, beachveld, tribune, voetbaldoelen, hekken (behalve de out of bounds hekken op hole 5/14en hole 7/16), worden beschouwd als vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens regel 16.1.

  • Hole 8/17: het kunstgras (hele gebied binnen de hekken) is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1.f door gebruik te maken van de dropzone aan de rechterkant. De dropzone is de enige ontwijkmogelijkheid. De bal moet binnen de dropzone worden gedropte en moet daar ook tot stilstand komen. De bal mag worden schoongemaakt en mag niet opgeteed worden. Het kunstgras mag niet worden betreden met een buggy, wel met een trolley.

  • Hole 9/18: als vanaf de afslagplaats (dus niet vanaf het veld) de lichtmast die rechtop de lijn naar de green staat wordt geraakt dan telt deze slag niet en MOET er, zonder straf, opnieuw een bal gespeeld worden van de afslagplaats. Kijk op het mededelingenbord vooruitleg/uitgebreidere informatie en voor eventuele TIJDELIJKE regels.

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.

Gedragsregels:

  • Wanneer holes elkaar kruisen heeft het hogere nummer voorrang op het lagere.

  • Gebruik het aangelegde pad van hole 4/13 naar hole 5/14.

  • Voorbij de witte lijnen bij de greens geen karren en/of buggy’s plaatsen.

Noodgevallen:

Bij een noodsituatie bel 112. De brandweerkazerne is vlakbij.

In het clubhuis is een AED aanwezig.

bottom of page