top of page

 

Geschiedenis

Golfclub Ookmeer is sinds september 2001 actief op Sportpark Ookmeer. Deze Osdorpse golfvereniging is van origine afkomstig uit Amsterdam Noord en werd opgericht op 23 april 1987 onder de naam Open Golfclub Amsterdam Noord. De vereniging was ondergebracht bij de toenmalige voetbalclub SC Oriënt. In de volksmond was de club bekend onder de afkortingsnaam OGAN. In de jaren 1987 tot 2001 werd gespeeld op een 9-holes golfbaan die was aangelegd over sportcomplex de Weeren aan de Volendammerweg. In 1990 is uit een afsplitsing de Waterlandse Golfclub ontstaan, die nog steeds gevestigd is in Amsterdam Noord.

Rond de eeuwwisseling nam door fusies en opheffing het aantal bespelers van het sportcomplex de Weeren flink af. Daarnaast kwam er een wijziging in het bestemmingsplan, waarbij het sportcomplex grotendeels moest wijken in verband met ontwikkelingen rond de Noord-Zuidlijn. Het stadsdeel Noord zag geen mogelijkheid om een andere baan aan te leggen voor de ongeveer 200 leden die OGAN destijds telde, stadsdeel Osdorp was wel geïnteresseerd. In goede samenwerking tussen beide stadsdelen is een nieuwe 9-holes golfbaan aangelegd over een groot deel van sportpark Ookmeer, tevens verkreeg de vereniging daar een permanent oefenterrein met een achttal overdekte afslagplaatsen, een oefenbunker en een oefengreen.

De eerste twee jaar in Osdorp was de vereniging onderhuurder bij Tennisvereniging Osdorp, maar sinds 2004 heeft Golfclub Ookmeer een eigen clubhuis na een drastische verbouwing van de voormalige WMS-kantine. Overigens is de naam Golfclub Ookmeer pas gewijzigd na een statutenwijziging in het najaar 2004. Van de oorspronkelijke 200 leden zijn er nog ongeveer 80 overgebleven.  De vruchtbare sportgronden van Osdorp hebben de vereniging echter doen groeien naar  een ledenaantal van 350.

bottom of page